Het vlasgeheugen van België

Belgium's flax memory

Documentary corporate film about the history of the museum of flax in Kortrijk. Made for a special occasion: the retirement of conservator and founder Bert Dewilde and the complete overhaul of the museum.

Het vlasgeheugen van België

Documentaire bedrijfsfilm over de geschiedenis van het vlasmuseum in Kortrijk. Gemaakt naar aanleiding van het afscheid van conservator en oprichter Bert Dewilde en de complete vernieuwing van het museum.

Duration: 40 minutes
Duur: 40 minuten

vlasmuseum
2014