Toegepaste Psychologie Thomas More

Thomas More College Antwerp

Two videos to promote the Professional Bachelor in Applied Psychology at the Thomas More College in Antwerp. Lecturers and students give insight into two fields of Applied Psychology: research and psycho-diagnostics. They tell about a research project on sexual violence in sports, to which students can cooperate as part of their thesis. And they show how psycho-diagnostics can be put into practice.

Thomas More Hogeschool Antwerpen

Twee video’s om de studierichting Professionele Bachelor in de Toegepast Psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen te promoten. Docenten en studenten gaan dieper in op twee domeinen binnen Toegepaste Psychologie: onderzoek en psychodiagnostiek. Ze vertellen over een onderzoeksproject over seksueel geweld in de sport, waaraan studenten kunnen meewerken in het kader van hun Bachelorproef. En ze geven een aantal voorbeelden van toepassingen van psychodiagnostiek in de praktijk.

Duration: 4’30 & 2’50 minutes
Duur: 4’30 & 2’50 minuten

online
2018