De pil van dokter Peeters

The true father of the pill

A historical chronicle of the pioneering work of a Flemish gynaecologist who developed the first usable contraceptive pill in the greatest secrecy.

Gynaecologist Nand Peeters deserves a place of honour in historiography. At the end of the sixties, the doctor did clinical research which resulted in two revolutionary pills: the first contraceptive pill without side effects and a drug against rhesus poisoning.

‘The True Father Of The Pill’ unravels the work of this motivated gynaecologist through gripping testimonies and research. His son Marc, the patients who participated in the experiments, colleague doctors and scientists reconstruct the life and work of Nand Peeters and give a fine portrait of family life, sexuality and religion in the Flanders of the late fifties.

De pil van dokter Peeters

Een historische kroniek over het pionierswerk van een Vlaamse gynaecoloog die in het grootste geheim de eerste bruikbare anticonceptiepil ontwikkelde.

De Turnhoutse gynaecoloog Nand Peeters verdient een ereplaats in de geschiedschrijving. De dokter deed in de jaren zestig het klinisch onderzoek dat leidde tot twee revolutionaire pillen: de eerste anticonceptiepil zonder bijwerkingen en een medicijn tegen resusvergiftiging.

‘De pil van dokter Peeters’ ontrafelt het werk van deze gedreven vrouwenarts aan de hand van ontluisterende getuigenissen en onderzoek. Zijn zoon Marc, de patiënten die deelnamen aan de experimenten, collega-artsen en wetenschappers reconstrueren leven en werk van Nand Peeters en schetsen daarbij een treffend tijdsbeeld van het gezinsleven, de seksualiteit en de religie in het Vlaanderen van eind jaren vijftig.

Duration: 60 minutes
Duur: 60 minuten

Canvas – Acht
2012 – 2013