Fraude in de thuisverpleging

The home nurse is a fraud

Home nursing has become big business in our society due to our aging population. In this documentary we unravel how a small group of fraudulent home nurses enrich themselves at the cost of patients and the healthcare system. By invoicing unperformed care and manipulating patient test scores, they steal 25 to 50 million euros from the home care budget every year.

Fraude in de thuisverpleging

Thuisverpleging is door de vergrijzing in onze maatschappij big business geworden. In deze documentaire wordt aan het licht gebracht hoe een kleine groep frauderende thuisverpleegkundigen zich verrijkt op de kap van patiënten en de ziekteverzekering. Door het aanrekenen van fictieve prestaties en het manipuleren van patiënten scores bedraagt deze fraude 25 tot 50 miljoen euro per jaar.

Duration: 35 minutes
Duur: 35 minuten

investigative documentary 2014
onderzoeksdocumentaire 2014