HUMO euthanasie

HUMO euthanasia

Online factual report for the weekly magazine HUMO and it’s online platform Humo.be about the flaws in Belgium’s euthanasia law.

Belgium is considered one of the most liberal countries, with the euthanasia law put in place in 2002. But due to political compromises there’s a gray area in this law that leads to human dramas. Many people in Belgium register a declaration of intent for euthanasia at city hall. This declaration states they want euthanasia when they will have an incurable disease or when they’re physical and mental suffering becomes unbearable. But what most people don’t know and realise, is that their declaration of intent is limited by law. Only when they will be in an irreversible coma, they will be granted euthanasia. Example given: when they had a stroke, a brain haemorrhage or suffer from dementia, they’ve expressed their will to terminate their lives with euthanasia, but doctors only will proceed when they are in an irreversible coma.

Jeanne (87) is fighting for euthanasia for her husband Staf (91), who suffered a brain haemorrhage six weeks ago. Staf is half paralysed, can’t swallow, can’t express his will, but is not in an irreversible coma. Although Staf and Jeanne have a registered declaration of intent for euthanasia, the doctors won’t let him go.

In this doco Jeanne and her daughter Chris testify and share their experiences and Prof. Dr. Distelmans (co-chairman of the Euthanasia Commission in Belgium) explains the flaws in the law and how they could easily be fixed, but that politicians lack the will and courage to change this law.

HUMO euthanasie

Online reportage voor het weekblad HUMO en het online platform Humo.be over de lacunes in de Belgische euthanasie wet.

België is één van de meest liberale landen, in 2002 werd de euthanasie wet ingevoerd. Maar door politieke compromissen bevat deze wet een grijze zone die tot menselijke drama’s leidt. Veel Belgen stellen een wilsverklaring op en registreren deze in het gemeentehuis. Die verklaring geeft aan dat ze euthanasie wensen wanneer ze in de toekomst ongeneeslijk ziek worden of wanneer hun fysiek en mentaal lijden ondraaglijk wordt. Maar wat veel mensen niet weten en niet beseffen, is dat deze verklaring door de wet wordt beperkt. Alleen wanneer ze in onomkeerbaar coma zijn, mag euthanasie uitgevoerd worden. Een voorbeeld: wanneer ze een beroerte of een hersenbloeding krijgen of aan dementie lijden, hebben ze vastgelegd dat ze hun leven willen beëindigen via euthanasie. Maar dokters zullen alleen euthanasie uitvoeren wanneer ze in onomkeerbaar coma zijn.

Jeanne (87) vecht voor euthanasie voor haar echtgenoot Staf (91), die zes weken geleden een zware hersenbloeding had. Staf is half verlamd, kan niet meer slikken, kan zijn wil niet meer uitdrukken, maar is niet in onomkeerbaar coma. Hoewel Staf en Jeanne vooraf een wilsverklaring hebben opgesteld, laten de dokters Staf niet gaan.

In deze reportage getuigen Jeanne en haar dochter Chris en delen ze hun ervaringen. Prof. Dr. Wim Distelmans (co-voorzitter van de Euthanasie Commissie in België) legt uit hoe de lacunes in de huidige euthanasiewet eenvoudig zijn op te lossen, maar dat politici niet de wil en de moed hebben om aanpassingen te doen.

Duration: 15 minutes
Duur: 15 minuten

Humo.be
2017